Om Fleet Intelligence

Konceptet bag Fleet Intelligence er baseret på optimering af befordring gennem effektivisering og automatisering af administration og styring. Målet er gennem en mere rationel udnyttelse af ressourcerne, at opnå en konkret besparelse på befordringsområdet, samt et forbedret miljøregnskab.

Med udgangspunkt i en virksomheds strategiske ønske om at optimere befordringen med samtidig opretholdelse af serviceniveauet i forhold til medarbejderne ser vi på befordring ud fra en værdikædetankegang, som består af to overordnede processer på tværs af organisationen:

  • Bookingprocessen – aktiviteter der vedrører styring af kort- og langtidsudlejning baseret på behov og faktisk forbrug. Herunder hører også rute- og ressourceplanlægning i f.eks. hjemmeplejen.
  • Flådeledelsesprocessen – aktiviteter der vedrørerde samlede driftomkostninger for bilflåden.

Denne indgangsvinkel for dokumentation, analyse og beskrivelse er meget værdifuld i forbindelse med fastlæggelse af tempoet i udviklings- og implementeringsplanen og dermed opnåelse af det maksimale provenu.

Når siloerne i organisationen brydes ned, indgår Car sharing eller puljebilkonceptet i Fleet Intelligence konceptet som en del af en ny ideel flådestruktur.

Den nye struktur skaber et bedre miljøregnskab for virksomheden, og det budgetterede provenu kan bidrage til den grønne omstilling med f. eks. el-biler eller hybridbiler.