Fleet Intelligence konceptet er nu introduceret i 20 kommuner…..og flere er på vej!

DER ER MANGE MILLIONER AT SPARE BARE PÅ BEFORDRING I OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER

Vi har inden for de sidste år gennemført analyser og udarbejdet business cases baseret på Fleet Intelligence konceptet i for 20 kommuner, og flere er på vej.

Resultaterne har været og er meget lovende. I mere end 80 % af de gennemførte kommuner har besparelsespotentialet ligget på mellem 40 og 60 % af de eksisterende omkostninger til befordring og ingen kommune har været under et besparelsespotentiale på op til 25 %.

Typisk kan omkring 50 % af besparelsespotentialet betegnes som ”lavthængende frugter.”

Med hensyn til implementering og realisering af besparelsespotentialet, så handler de ”lavthængende frugter” i meget høj grad om at skabe indsigt og viden i organisationens befordringsbehov. Indsigt og viden kommer i det store og hele som en logisk konsekvens af projektforløbet.

Mobility management

I Fleet Intelligence konceptet arbejder vi ud fra, at der defineres en overordnet befordrings- og bilpolitik, der overfor medarbejderne beskriver anbefalinger om anvendelse af egne biler, virksomhedens biler, de offentlige transportmuligheder, cykler samt puljebiler i lukkede og åbne puljer evt. på tværs i organisationen.