Hvad kan vi tilbyde?

 

Vi analyserer den nuværende befordringssituation, og kommer med forslag til løsninger på tværs af organisationen baseret på et veldokumenteret beslutningsgrundlag.

 

Vi fokuserer på følgende områder:

Reducerer omkostningerne 

Vi reducerer befordringsomkostningerne ved at skabe de strukturer og anbefale de systemer, der gør det muligt at optimere kapacitetsudnyttelsen af bilflåden såvel som tilpasse den til befordringsbehovet. Yderligere optimeres planen for biludskiftningerne efter TCO-principper (Total Cost of Ownership). Samtidig med besparelserne opnås en væsentlig grønnere profil.

 

Konfigurerede puljeløsninger 

Vi skaber forudsætningerne for en ny holdning til befordring, hvor decentralt ”ejerskab” til f.eks. en bil bliver ligegyldigt i forhold til at have ”retten” til befordring. Således skabes mulighed for forskellige former for puljeløsninger – hvilket understøtter optimering af kapacitetsudnyttelsen.

 

Rute- og ressourceplanlægning  

Vi skaber mulighederne for optimering af opgaver og ressourcer i hjemmeplejen samt enkel styring af de daglige dynamiske ændringer!

 

Totalløsning 

Vi skaber grundlaget for løbende indsigt i og overblik over befordringsbehovets udvikling, hvilket bereder vejen for effektiv planlægning og dermed løbende optimering. Vi kender kravene til systemer (software), support og træning.